Ljuskurva: V0355 Cyg

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-11-26 17:22:33 2459180.2240 13.583
V
0.720
KTS 2020-11-23 19:28:59 2459177.3118 13.665
V
0.374
KTS 2020-11-22 19:27:50 2459176.3110 13.64
V
0.256
KTS 2020-11-21 21:17:25 2459175.3871 13.652
V
0.146
KTS 2020-11-20 19:29:34 2459174.3122 13.907
V
0.019
LNM 2020-11-18 19:12:08 2459172.3001 13.67
V
0.780
LNM 2020-11-17 21:09:30 2459171.3816 13.662
V
0.671
LNM 2020-11-05 22:58:22 2459159.4572 13.571
V
0.257
LNM 2020-11-04 21:44:55 2459158.4062 13.635
V
0.132


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0355+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png