Ljuskurva: V0351 Gem

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-03-15 02:31:37 2459653.6053 11.236
V
HGG 2021-10-07 06:37:52 2459494.7763 12.352
V
HGG 2021-09-24 07:32:44 2459481.8144 11.865
V
HGG 2021-09-22 06:41:28 2459479.7788 11.848
V
HGG 2021-03-06 02:28:45 2459279.6033 11.87
V
WRT 2021-02-26 19:10:59 2459272.2993 10.388
R
WRT 2021-02-26 19:09:33 2459272.2983 11.655
V
WRT 2020-12-25 21:25:29 2459209.3927 10.285
R
WRT 2020-12-25 21:22:36 2459209.3907 11.307
V
HGG 2020-03-23 02:32:12 2458931.6057 12.873
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0351+Gem&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png