Ljuskurva: V0342 Cam

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2021-01-02 23:08:35 2459217.4643 <15.786
V
LNM 2020-12-25 23:21:15 2459209.4731 <16.784
V
LNM 2020-12-22 19:02:38 2459206.2935 <16.757
V
LNM 2020-12-18 20:39:41 2459202.3609 <16.294
V
LNM 2020-12-07 00:08:12 2459190.5057 <15.519
V
LNM 2020-11-28 23:04:33 2459182.4615 <16.751
V
LNM 2020-11-26 21:11:39 2459180.3831 <14.569
V
LNM 2020-11-06 00:41:36 2459159.5289 <14.905
V
LNM 2020-11-04 23:39:07 2459158.4855 <15.634
V
LNM 2020-10-14 20:56:15 2459137.3724 <14.623
V
LNM 2020-10-12 20:49:29 2459135.3677 <15.835
V
LNM 2020-09-23 20:18:14 2459116.3460 <16.545
V
LNM 2020-09-18 23:34:56 2459111.4826 <15.403
V
LNM 2020-09-14 21:05:45 2459107.3790 <16.247
V
LNM 2020-09-09 00:03:44 2459101.5026 <15.614
V
LNM 2020-09-06 20:27:44 2459099.3526 <14.466
V
LNM 2020-08-30 20:47:45 2459092.3665 <16.312
V
LNM 2020-08-29 21:50:41 2459091.4102 <15.164
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0342+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png