Ljuskurva: V0342 Cam

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2022-11-18 20:33:56 2459902.3569 17.847
V
LNM 2022-02-07 20:18:40 2459618.3463 15.175
V
LNM 2021-12-19 22:11:51 2459568.4249 <17.15
V
LNM 2021-12-16 20:18:14 2459565.3460 <17.4
V
LNM 2021-10-17 22:02:12 2459505.4182 <16.97
V
LNM 2021-03-31 20:46:45 2459305.3658 <16.443
V
LNM 2021-02-26 20:48:02 2459272.3667 <17.257
V
LNM 2021-02-20 19:59:31 2459266.3330 <16.334
V
LNM 2021-02-14 22:42:31 2459260.4462 <16.694
V
LNM 2021-02-10 21:07:29 2459256.3802 <16.562
V
LNM 2021-01-28 21:28:13 2459243.3946 <16.664
V
LNM 2021-01-02 23:08:35 2459217.4643 <15.786
V
LNM 2020-12-25 23:21:15 2459209.4731 <16.784
V
LNM 2020-12-22 19:02:38 2459206.2935 <16.757
V
LNM 2020-12-18 20:39:41 2459202.3609 <16.294
V
LNM 2020-12-07 00:08:12 2459190.5057 <15.519
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0342+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png