Ljuskurva: V0336 Ser

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-10-16 19:28:59 2459869.3118 13.13
V
0.735
KTS 2022-06-29 02:53:57 2459759.6208 16.296
B
0.371
KTS 2022-06-29 02:53:57 2459759.6208 12.075
R
0.371
KTS 2022-06-29 02:53:57 2459759.6208 14.517
V
0.371
KTS 2022-04-02 04:47:25 2459671.6996 12.536
V
0.079
KTS 2022-01-08 05:18:48 2459587.7214 13.212
V
0.800
KTS 2021-12-17 06:48:31 2459565.7837 14.967
B
0.727
KTS 2021-12-17 06:48:31 2459565.7837 11.2
R
0.727
KTS 2021-12-17 06:48:31 2459565.7837 13.369
V
0.727
KTS 2021-10-25 19:32:26 2459513.3142 14.782
V
0.553
HGG 2021-10-05 00:10:13 2459492.5071 14.862
V
0.483
HGG 2021-09-21 00:31:32 2459478.5219 14.897
V
0.437
KTS 2021-09-08 21:41:11 2459466.4036 14.904
V
0.397
KTS 2021-08-11 22:36:28 2459438.4420 14.401
V
0.304
KTS 2021-06-30 21:12:23 2459396.3836 14.921
B
0.164
KTS 2021-06-30 21:12:23 2459396.3836 11.088
R
0.164
KTS 2021-06-30 21:12:23 2459396.3836 13.26
V
0.164
KTS 2021-05-25 23:40:24 2459360.4864 12.471
V
0.045
HGG 2021-05-10 06:47:57 2459344.7833 11.878
V
0.993
WRT 2021-03-31 22:29:08 2459305.4369 10.109
R
0.862
WRT 2021-03-31 22:27:33 2459305.4358 12.482
V
0.862
KTS 2021-03-11 02:15:21 2459284.5940 12.955
V
0.793
KTS 2021-01-30 04:09:41 2459244.6734 13.658
V
0.660
KTS 2020-12-18 06:35:42 2459201.7748 16.499
B
0.518
KTS 2020-12-18 06:35:42 2459201.7748 12.006
R
0.518
KTS 2020-12-18 06:35:42 2459201.7748 14.581
V
0.518


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0336+Ser&lastdays=752.5&showband=@UBVRIJ&.png