Ljuskurva: V0336 Ser

Totalt antal observationer: 36
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-05 00:10:13 2459492.5071 14.862
V
0.483
HGG 2021-09-21 00:31:32 2459478.5219 14.897
V
0.437
KTS 2021-09-08 21:41:11 2459466.4036 14.904
V
0.397
KTS 2021-08-11 22:36:28 2459438.4420 14.401
V
0.304
KTS 2021-06-30 21:12:23 2459396.3836 13.26
V
0.164
KTS 2021-05-25 23:40:24 2459360.4864 12.471
V
0.045
HGG 2021-05-10 06:47:57 2459344.7833 11.878
V
0.993
WRT 2021-03-31 22:27:33 2459305.4358 12.482
V
0.862
KTS 2021-03-11 02:15:21 2459284.5940 12.955
V
0.793
KTS 2021-01-30 04:09:41 2459244.6734 13.658
V
0.660
KTS 2020-12-18 06:35:42 2459201.7748 14.581
V
0.518
KTS 2020-10-23 19:34:19 2459146.3155 14.539
V
0.333
KTS 2020-09-20 21:27:12 2459113.3939 13.722
V
0.224
KTS 2020-08-06 00:22:19 2459067.5155 12.571
V
0.071
KTS 2020-06-25 22:46:07 2459026.4487 12.339
V
0.935
KTS 2020-05-08 07:26:49 2458977.8103 13.147
V
0.773
KTS 2020-04-15 08:29:02 2458954.8535 13.185
V
0.697
WRT 2020-03-21 02:36:57 2458929.6090 13.678
V
0.613
KTS 2020-03-15 00:58:10 2458923.5404 14.025
V
0.593
KTS 2020-03-02 02:27:53 2458910.6027 14.45
V
0.550
KTS 2020-02-11 05:56:15 2458890.7474 14.823
V
0.484
KTS 2020-01-30 04:36:20 2458878.6919 14.799
V
0.444
KTS 2020-01-18 05:10:27 2458866.7156 14.617
V
0.404
KTS 2020-01-10 05:16:22 2458858.7197 14.54
V
0.378
KTS 2020-01-01 05:56:41 2458849.7477 14.366
V
0.348
KTS 2019-12-14 06:53:25 2458831.7871 13.956
V
0.288


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0336+Ser&lastdays=730&showband=@V&.png