Ljuskurva: V Cyg

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2021-09-13 18:47:57 2459471.2833 10.0
Vis
0.635
ANC 2021-09-02 20:09:00 2459460.3396 11.3
Vis
0.609
ANH 2021-08-30 20:33:04 2459457.3563 10.1
Vis
0.602
ANH 2020-11-05 18:44:03 2459159.2806 9.0
Vis
0.895
ANH 2020-10-13 19:55:03 2459136.3299 8.9
Vis
0.840
ANC 2020-09-14 21:23:00 2459107.3910 10.1
Vis
0.771
ANH 2020-09-14 19:48:00 2459107.3250 9.0
Vis
0.771
ANH 2020-08-24 20:50:03 2459086.3681 9.5
Vis
0.721
ANC 2020-08-11 22:24:00 2459073.4333 10.3
Vis
0.691
ANH 2020-08-10 21:15:59 2459072.3861 9.6
Vis
0.688
ANC 2020-08-07 21:57:00 2459069.4146 10.3
Vis
0.681
ANC 2020-07-18 23:12:00 2459049.4667 11.0
Vis
0.634
ANC 2020-07-12 23:11:00 2459043.4660 11.1
Vis
0.620
ANC 2020-01-19 17:24:00 2458868.2250 11.4
Vis
0.204
ANH 2019-12-27 17:48:02 2458845.2417 10.3
Vis
0.149
ANC 2019-12-07 19:33:00 2458825.3146 10.2
Vis
0.102
ANH 2019-11-29 18:25:03 2458817.2674 9.5
Vis
0.083
ANH 2019-10-31 17:31:03 2458788.2299 8.6
Vis
0.014
ANC 2019-10-28 19:36:00 2458785.3167 9.6
Vis
0.007
ANH 2019-10-19 18:07:03 2458776.2549 8.9
Vis
0.985


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png