Ljuskurva: V Cam

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 19:06:57 2459139.2965 10.6
Vis
0.122
ANH 2020-03-18 20:55:58 2458927.3722 12.8
Vis
0.716
ANH 2019-04-30 22:22:56 2458604.4326 10.5
Vis
0.098
ANH 2019-04-16 21:20:00 2458590.3889 10.5
Vis
0.071


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png