Ljuskurva: UZ Cam

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-25 06:50:15 2459908.7849 10.787
V
0.051
HGG 2022-11-18 07:55:55 2459901.8305 10.78
V
0.021
KTS 2022-10-20 06:14:32 2459872.7601 11.788
V
0.896
HGG 2022-10-10 03:21:53 2459862.6402 12.052
V
0.852
KTS 2022-08-20 00:43:55 2459811.5305 14.525
V
0.632
KTS 2022-06-29 04:02:12 2459759.6682 16.925
B
0.408
KTS 2022-06-29 04:02:12 2459759.6682 13.193
R
0.408
KTS 2022-06-29 04:02:12 2459759.6682 15.207
V
0.408
KTS 2022-04-09 23:33:04 2459679.4813 10.891
V
0.062
WMR 2022-03-14 19:54:20 2459653.3294 10.978
V
0.950
KTS 2022-03-08 04:59:22 2459646.7079 11.244
V
0.921
WMR 2022-03-03 20:07:43 2459642.3387 11.334
V
0.902
HGG 2022-02-02 08:32:55 2459612.8562 12.082
V
0.775
HGG 2021-12-27 07:08:23 2459575.7975 13.969
V
0.616
KTS 2021-12-27 06:59:19 2459575.7912 15.406
B
0.615
KTS 2021-12-27 06:59:19 2459575.7912 12.217
R
0.615
KTS 2021-12-27 06:59:19 2459575.7912 13.983
V
0.615
HGG 2021-11-04 22:50:35 2459523.4518 15.111
V
0.390
KTS 2021-10-29 05:45:10 2459516.7397 14.75
V
0.361
HGG 2021-10-19 05:36:57 2459506.7340 14.17
V
0.318
HGG 2021-10-04 08:40:16 2459491.8613 13.15
V
0.254
KTS 2021-10-03 21:42:02 2459491.4042 13.17
V
0.252
HGG 2021-09-12 02:49:12 2459469.6175 11.76
V
0.158
KTS 2021-09-01 21:56:44 2459459.4144 11.335
V
0.114
KTS 2021-08-08 23:37:06 2459435.4841 10.963
V
0.011
KTS 2021-06-23 03:29:39 2459388.6456 12.977
B
0.809
KTS 2021-06-23 03:29:39 2459388.6456 10.442
R
0.809
KTS 2021-06-23 03:29:39 2459388.6456 11.592
V
0.809
HGG 2021-05-05 03:35:16 2459339.6495 13.578
V
0.598


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=UZ+Cam&lastdays=580&showband=@UBVRIJ&.png