Ljuskurva: UZ Cam

Totalt antal observationer: 42
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-04-09 23:33:04 2459679.4813 10.891
V
0.062
WMR 2022-03-14 19:54:20 2459653.3294 10.978
V
0.950
KTS 2022-03-08 04:59:22 2459646.7079 11.244
V
0.921
WMR 2022-03-03 20:07:43 2459642.3387 11.334
V
0.902
HGG 2022-02-02 08:32:55 2459612.8562 12.082
V
0.775
HGG 2021-12-27 07:08:23 2459575.7975 13.969
V
0.616
KTS 2021-12-27 06:59:19 2459575.7912 15.406
B
0.615
KTS 2021-12-27 06:59:19 2459575.7912 12.217
R
0.615
KTS 2021-12-27 06:59:19 2459575.7912 13.983
V
0.615
HGG 2021-11-04 22:50:35 2459523.4518 15.111
V
0.390
KTS 2021-10-29 05:45:10 2459516.7397 14.75
V
0.361
HGG 2021-10-19 05:36:57 2459506.7340 14.17
V
0.318
HGG 2021-10-04 08:40:16 2459491.8613 13.15
V
0.254
KTS 2021-10-03 21:42:02 2459491.4042 13.17
V
0.252
HGG 2021-09-12 02:49:12 2459469.6175 11.76
V
0.158
KTS 2021-09-01 21:56:44 2459459.4144 11.335
V
0.114
KTS 2021-08-08 23:37:06 2459435.4841 10.963
V
0.011
KTS 2021-06-23 03:29:39 2459388.6456 12.977
B
0.809
KTS 2021-06-23 03:29:39 2459388.6456 10.442
R
0.809
KTS 2021-06-23 03:29:39 2459388.6456 11.592
V
0.809
HGG 2021-05-05 03:35:16 2459339.6495 13.578
V
0.598
LNM 2021-04-26 23:02:41 2459331.4602 14.04
V
0.562
KTS 2021-04-04 05:35:48 2459308.7332 15.429
V
0.464
WRT 2021-03-31 22:51:53 2459305.4527 12.583
R
0.450
WRT 2021-03-31 22:48:43 2459305.4505 14.925
V
0.450
LNM 2021-03-31 19:01:29 2459305.2927 14.544
V
0.450
WRT 2021-02-26 19:23:13 2459272.3078 11.659
R
0.307
WRT 2021-02-26 19:21:04 2459272.3063 13.728
V
0.307
WRT 2021-02-25 19:37:11 2459271.3175 11.656
R
0.303
WRT 2021-02-25 19:35:02 2459271.3160 13.682
V
0.303
HGG 2021-02-11 08:55:14 2459256.8717 12.75
V
0.241
WRT 2021-02-10 21:30:05 2459256.3959 10.925
R
0.239
WRT 2021-02-10 21:28:30 2459256.3948 12.737
V
0.239
WRT 2021-01-29 21:40:01 2459244.4028 10.376
R
0.187
WRT 2021-01-29 21:38:44 2459244.4019 11.963
V
0.187
KTS 2021-01-20 05:09:18 2459234.7148 13.06
B
0.145
KTS 2021-01-20 05:09:18 2459234.7148 10.18
R
0.145
KTS 2021-01-20 05:09:18 2459234.7148 11.486
V
0.145
LNM 2021-01-16 18:35:08 2459231.2744 11.266
V
0.130
LNM 2020-11-26 23:04:59 2459180.4618 10.932
V
0.911
LNM 2020-11-04 17:18:40 2459158.2213 11.335
V
0.816
LNM 2020-10-29 19:19:29 2459152.3052 11.481
V
0.790


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=UZ+Cam&lastdays=580&showband=@UBVRIJ&.png