Ljuskurva: UW Cep

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-12 03:12:57 2459469.6340 16.494
V
0.355
HGG 2021-08-17 06:29:22 2459443.7704 15.541
V
0.300
HGG 2021-06-14 03:13:49 2459379.6346 14.226
V
0.164
HGG 2021-04-16 05:29:19 2459320.7287 12.857
V
0.040
HGG 2020-10-26 23:43:17 2459149.4884 15.358
V
0.677
HGG 2020-10-06 04:03:04 2459128.6688 15.448
V
0.633
HGG 2020-08-31 03:23:02 2459092.6410 <15.854
V
0.556
HGG 2020-07-19 02:38:49 2459049.6103 16.901
V
0.465
HGG 2020-06-27 04:55:12 2459027.7050 <16.763
V
0.419
HGG 2020-05-14 06:49:40 2458983.7845 16.013
V
0.326
HGG 2020-04-14 03:15:07 2458953.6355 15.645
V
0.262
HGG 2020-03-02 06:02:09 2458910.7515 14.606
V
0.171
HGG 2020-01-03 19:57:21 2458852.3315 13.563
V
0.047
HGG 2019-12-13 01:27:07 2458830.5605 13.018
V
0.001
HGG 2019-12-09 22:33:44 2458827.4401 12.907
V
0.995
HGG 2019-12-09 21:14:41 2458827.3852 12.908
V
0.994
HGG 2019-10-29 23:31:29 2458786.4802 12.099
V
0.908


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=UW+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png