Ljuskurva: UW Cep

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-08 04:27:33 2459891.6858 15.899
V
0.249
HGG 2022-03-30 06:43:37 2459668.7803 15.489
V
0.777
HGG 2022-03-11 09:06:54 2459649.8798 15.637
V
0.737
HGG 2022-01-11 23:00:05 2459591.4584 16.38
V
0.613
HGG 2021-10-19 00:47:22 2459506.5329 17.325
V
0.433
HGG 2021-10-05 03:14:15 2459492.6349 17.046
V
0.404
HGG 2021-09-12 03:12:57 2459469.6340 16.494
V
0.355
HGG 2021-08-17 06:29:22 2459443.7704 15.541
V
0.300
HGG 2021-06-14 03:13:49 2459379.6346 14.226
V
0.164
HGG 2021-04-16 05:29:19 2459320.7287 12.857
V
0.040
HGG 2020-10-26 23:43:17 2459149.4884 15.358
V
0.677
HGG 2020-10-06 04:03:04 2459128.6688 15.448
V
0.633
HGG 2020-08-31 03:23:02 2459092.6410 <15.854
V
0.556
HGG 2020-07-19 02:38:49 2459049.6103 16.901
V
0.465
HGG 2020-06-27 04:55:12 2459027.7050 <16.763
V
0.419
HGG 2020-05-14 06:49:40 2458983.7845 16.013
V
0.326
HGG 2020-04-14 03:15:07 2458953.6355 15.645
V
0.262


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=UW+Cep&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png