Ljuskurva: UV Per

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2021-01-03 19:56:38 2459218.3310 <16.333
V
LNM 2021-01-02 22:40:39 2459217.4449 <16.16
V
LNM 2020-12-25 23:00:23 2459209.4586 <16.223
V
LNM 2020-12-22 18:53:34 2459206.2872 <16.2
V
LNM 2020-12-06 23:58:07 2459190.4987 <14.966
V
LNM 2020-11-28 22:43:32 2459182.4469 <16.17
V
LNM 2020-11-06 00:19:43 2459159.5137 <13.458
V
LNM 2020-11-04 23:15:30 2459158.4691 <15.302
V
LNM 2020-11-02 21:34:59 2459156.3993 <16.487
V
LNM 2020-10-18 20:17:39 2459141.3456 <16.446
V
LNM 2020-10-14 20:35:05 2459137.3577 <15.988
V
LNM 2020-10-13 20:26:00 2459136.3514 <15.628
V
LNM 2020-10-12 20:19:49 2459135.3471 <16.36
V
LNM 2020-10-01 01:21:47 2459123.5568 <16.005
V
LNM 2020-09-20 21:00:00 2459113.3750 <15.306
V
LNM 2020-09-18 23:21:59 2459111.4736 <15.719
V
LNM 2020-09-15 19:47:08 2459108.3244 <16.13
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=UV+Per&lastdays=730&showband=@V&.png