Ljuskurva: U Cam

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 19:13:00 2459139.3007 7.7
Vis
ANH 2020-03-18 20:36:57 2458927.3590 7.3
Vis
ANH 2020-01-24 23:16:56 2458873.4701 7.6
Vis
ANH 2020-01-04 22:45:59 2458853.4486 7.3
Vis
ANH 2019-09-26 21:07:03 2458753.3799 7.0
Vis
ANH 2019-04-16 21:05:02 2458590.3785 7.1
Vis
ANH 2019-04-02 19:06:57 2458576.2965 7.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=U+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png