Ljuskurva: TY Cam

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-12-18 20:29:36 2459202.3539 12.491
V
0.552
LNM 2020-12-07 00:30:31 2459190.5212 13.114
V
0.892
LNM 2020-11-28 23:49:55 2459182.4930 13.193
V
0.910
LNM 2020-11-26 21:57:53 2459180.4152 12.965
V
0.809
LNM 2020-11-06 00:51:33 2459159.5358 12.705
V
0.648
LNM 2020-11-04 23:51:47 2459158.4943 13.25
V
0.093
LNM 2020-11-02 21:46:22 2459156.4072 13.159
V
0.978
LNM 2020-10-14 21:30:05 2459137.3959 12.599
V
0.605
LNM 2020-10-12 20:42:08 2459135.3626 12.517
V
0.570
LNM 2020-09-18 23:54:57 2459111.4965 13.125
V
0.951
LNM 2020-09-14 21:27:21 2459107.3940 13.084
V
0.828
LNM 2020-09-09 00:23:11 2459101.5161 13.206
V
0.056
LNM 2020-08-29 23:15:38 2459091.4692 13.218
V
0.061


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=TY+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png