Ljuskurva: TV Lyn

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-05-16 21:28:04 2459716.3945 11.574
V
0.892
KTS 2021-10-06 03:57:53 2459493.6652 11.329
V
0.364
KTS 2021-09-12 05:55:49 2459469.7471 11.259
V
0.975
KTS 2021-08-21 05:21:59 2459447.7236 11.363
V
0.459
WRT 2021-02-26 21:27:47 2459272.3943 11.511
V
0.897
WRT 2020-12-23 23:47:45 2459207.4915 11.25
V
0.201
KTS 2020-10-20 09:28:39 2459142.8949 11.68
V
0.776


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=TV+Lyn&lastdays=730&showband=@V&.png