Ljuskurva: TU Lac

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-21 20:18:05 2459905.3459 14.244
B
0.745
KTS 2022-11-21 20:18:05 2459905.3459 11.0
R
0.745
KTS 2022-11-21 20:18:05 2459905.3459 12.677
V
0.745
KTS 2022-10-12 00:45:30 2459864.5316 15.243
V
0.599
KTS 2022-08-09 02:43:09 2459800.6133 16.175
V
0.369
KTS 2022-06-04 03:26:21 2459734.6433 13.862
B
0.132
KTS 2022-06-04 03:26:21 2459734.6433 10.456
R
0.132
KTS 2022-06-04 03:26:21 2459734.6433 12.217
V
0.132
KTS 2022-04-06 05:54:48 2459675.7464 10.697
V
0.920
KTS 2022-01-22 20:59:51 2459602.3749 14.362
V
0.656
KTS 2021-12-26 22:04:56 2459575.4201 16.383
V
0.559
KTS 2021-10-31 01:26:41 2459518.5602 17.974
B
0.355
KTS 2021-10-31 01:26:41 2459518.5602 13.623
R
0.355
KTS 2021-10-31 01:26:41 2459518.5602 16.377
V
0.355
WRT 2021-10-21 18:47:48 2459509.2832 12.712
R
0.322
WRT 2021-10-21 18:44:29 2459509.2809 16.026
V
0.322
KTS 2021-10-01 03:54:08 2459488.6626 14.867
V
0.248
KTS 2021-09-03 05:05:08 2459460.7119 13.236
V
0.147
KTS 2021-08-09 04:35:02 2459435.6910 11.638
V
0.057
KTS 2021-06-29 02:02:06 2459394.5848 11.008
V
0.909
KTS 2021-05-24 03:23:19 2459358.6412 14.752
B
0.780
KTS 2021-05-24 03:23:19 2459358.6412 11.251
R
0.780
KTS 2021-05-24 03:23:19 2459358.6412 13.116
V
0.780
HGG 2021-04-20 07:20:55 2459324.8062 14.989
V
0.659
KTS 2021-04-18 05:05:42 2459322.7123 15.335
V
0.651
KTS 2021-01-27 20:02:41 2459242.3352 16.435
V
0.362
LNM 2021-01-16 18:39:35 2459231.2775 <14.633
V
0.322


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=TU+Lac&lastdays=695.75&showband=@UBVRIJ&.png