Ljuskurva: TT Cam

Totalt antal observationer: 33
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-18 07:32:00 2459901.8139 14.689
V
0.455
KTS 2022-11-18 06:20:18 2459901.7641 14.784
V
0.455
KTS 2022-10-10 05:15:21 2459862.7190 14.937
B
0.301
KTS 2022-10-10 05:15:21 2459862.7190 11.2
R
0.301
KTS 2022-10-10 05:15:21 2459862.7190 13.162
V
0.301
HGG 2022-10-10 04:19:29 2459862.6802 13.066
V
0.300
KTS 2022-08-13 05:26:44 2459804.7269 10.823
V
0.071
KTS 2022-07-08 05:15:47 2459768.7193 11.035
V
0.929
KTS 2022-04-07 21:49:06 2459677.4091 15.919
V
0.568
WMR 2022-03-27 19:35:11 2459666.3161 15.198
V
0.524
WMR 2022-03-21 21:02:52 2459660.3770 15.189
V
0.501
WMR 2022-03-06 19:38:12 2459645.3182 14.831
V
0.441
KTS 2022-03-06 00:47:05 2459644.5327 17.147
B
0.438
KTS 2022-03-06 00:47:05 2459644.5327 12.609
R
0.438
KTS 2022-03-06 00:47:05 2459644.5327 15.121
V
0.438
HGG 2022-03-05 04:21:56 2459643.6819 14.978
V
0.434
HGG 2021-12-28 07:48:08 2459576.8251 11.89
V
0.170
KTS 2021-12-27 04:21:47 2459575.6818 11.883
V
0.166
HGG 2021-11-04 22:36:20 2459523.4419 11.091
V
0.959
HGG 2021-10-19 03:06:54 2459506.6298 12.229
V
0.893
KTS 2021-10-10 01:00:20 2459497.5419 13.234
V
0.857
HGG 2021-10-03 04:52:27 2459490.7031 13.871
V
0.830
HGG 2021-09-12 02:28:53 2459469.6034 15.052
V
0.746
KTS 2021-08-26 02:05:16 2459452.5870 17.957
B
0.679
KTS 2021-08-26 02:05:16 2459452.5870 13.198
R
0.679
KTS 2021-08-26 02:05:16 2459452.5870 16.087
V
0.679
KTS 2021-07-16 04:49:35 2459411.7011 16.224
V
0.517
KTS 2021-05-08 20:41:34 2459343.3622 13.67
V
0.247
HGG 2021-05-08 01:18:20 2459342.5544 13.572
V
0.244
WRT 2021-03-31 19:51:53 2459305.3277 9.583
R
0.097
WRT 2021-03-31 19:50:26 2459305.3267 11.488
V
0.097
KTS 2021-03-20 23:37:32 2459294.4844 11.245
V
0.054
ANC 2021-03-17 20:19:00 2459291.3465 11.6
Vis
0.041


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=TT+Cam&lastdays=632.25&showband=@UBVRIJ&.png