Ljuskurva: T Lyr

Totalt antal observationer: 37
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
DHE 2021-10-22 17:30:00 2459510.2292 8.7
Vis
ANH 2021-10-18 17:32:03 2459506.2306 8.4
Vis
DHE 2021-10-17 17:07:00 2459505.2132 8.7
Vis
DHE 2021-10-16 17:25:00 2459504.2257 8.8
Vis
ANH 2021-09-20 18:13:58 2459478.2597 8.5
Vis
ANH 2021-08-30 19:38:03 2459457.3181 8.5
Vis
ANC 2021-08-30 19:21:00 2459457.3062 9.3
Vis
ANC 2021-08-23 19:55:00 2459450.3299 9.1
Vis
ANC 2021-08-05 21:27:00 2459432.3938 9.2
Vis
ANH 2021-08-04 21:44:03 2459431.4056 9.0
Vis
ANC 2021-07-28 21:34:00 2459424.3986 9.1
Vis
ANC 2021-07-17 21:56:00 2459413.4139 9.0
Vis
ANC 2020-10-18 17:49:00 2459141.2424 9.2
Vis
ANC 2020-09-29 19:42:00 2459122.3208 9.0
Vis
ANC 2020-09-14 19:16:00 2459107.3028 9.1
Vis
ANC 2020-09-08 19:18:00 2459101.3042 9.0
Vis
ANH 2020-09-01 20:32:03 2459094.3556 8.5
Vis
ANC 2020-08-18 20:31:00 2459080.3549 9.0
Vis
ANC 2020-08-15 20:31:00 2459077.3549 8.9
Vis
ANC 2020-08-11 20:34:00 2459073.3569 9.0
Vis
ANH 2020-08-10 20:34:56 2459072.3576 8.7
Vis
ANH 2020-07-22 22:39:04 2459053.4438 8.8
Vis
ANC 2020-07-18 21:39:00 2459049.4021 9.0
Vis
ANC 2020-07-16 21:52:00 2459047.4111 8.9
Vis
ANC 2020-07-11 21:42:00 2459042.4042 8.9
Vis
LNM 2020-05-28 22:37:20 2458998.4426 7.964
V
LNM 2020-05-26 21:45:12 2458996.4064 7.811
V
LNM 2020-05-14 21:57:36 2458984.4150 8.059
V
LNM 2020-05-11 22:15:27 2458981.4274 8.036
V
LNM 2020-05-09 22:11:59 2458979.4250 7.867
V
LNM 2020-05-07 21:41:36 2458977.4039 7.897
V
LNM 2020-05-06 01:21:12 2458975.5564 8.044
V
LNM 2020-05-04 21:19:17 2458974.3884 8.887
V
ANH 2020-01-03 17:01:58 2458852.2097 8.9
Vis
JOM 2019-11-01 21:51:00 2458789.4104 8.2
V
ANC 2019-10-28 18:16:00 2458785.2611 9.2
Vis
ANH 2019-10-28 17:24:00 2458785.2250 9.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=T+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png