Ljuskurva: T Cam

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 19:10:59 2459139.2993 9.1
Vis
0.039
ANC 2020-05-03 20:24:00 2458973.3500 <12.8
Vis
0.594
ANC 2020-04-19 20:16:00 2458959.3444 13.3
Vis
0.557
ANC 2020-04-13 20:38:00 2458953.3597 12.9
Vis
0.541
ANC 2020-03-26 19:24:00 2458935.3083 11.8
Vis
0.492
ANC 2020-03-21 19:07:00 2458930.2965 11.8
Vis
0.479
ANH 2020-03-18 20:43:00 2458927.3632 11.0
Vis
0.471
ANC 2020-03-14 19:15:00 2458923.3021 11.8
Vis
0.460
ANH 2020-01-24 23:24:00 2458873.4750 9.6
Vis
0.327
ANH 2019-10-28 21:18:00 2458785.3875 8.5
Vis
0.090
ANC 2019-03-17 19:00:00 2458560.2917 12.5
Vis
0.487
ANC 2019-03-10 19:50:00 2458553.3264 12.1
Vis
0.468
ANC 2019-02-26 18:23:00 2458541.2660 11.8
Vis
0.436
ANH 2018-11-27 18:09:04 2458450.2563 8.1
Vis
0.192


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=T+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png