Ljuskurva: SY Cam

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 19:02:03 2459139.2931 9.8
Vis
0.775
ANH 2020-01-08 21:03:01 2458857.3771 10.2
Vis
0.075
ANH 2019-09-25 20:36:57 2458752.3590 9.9
Vis
0.815
ANH 2019-04-16 21:15:59 2458590.3861 9.8
Vis
0.413


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=SY+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png