Ljuskurva: SW Aur

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-01-13 02:45:44 2459957.6151 11.724
V
0.038
KTS 2022-11-30 01:56:29 2459913.5809 11.773
V
0.896
KTS 2022-10-12 05:14:21 2459864.7183 15.247
V
0.738
KTS 2022-03-20 20:46:19 2459659.3655 12.725
V
0.075
KTS 2022-01-04 01:31:00 2459583.5632 13.632
V
0.830
KTS 2021-11-17 06:04:36 2459535.7532 15.444
V
0.676
KTS 2021-10-06 01:30:34 2459493.5629 16.665
V
0.540
KTS 2021-09-03 03:50:49 2459460.6603 16.342
V
0.434
KTS 2021-08-07 03:41:28 2459433.6538 15.502
V
0.347
KTS 2021-03-21 20:19:58 2459295.3472 10.758
V
0.900
KTS 2021-02-14 22:27:24 2459260.4357 13.986
V
0.788


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=SW+Aur&lastdays=730&showband=@V&.png