Ljuskurva: S Cas

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 18:50:58 2459139.2854 8.9
Vis
0.934
ANC 2020-08-14 21:52:00 2459076.4111 12.0
Vis
0.831
ANC 2020-04-13 20:27:00 2458953.3521 <14.1
Vis
0.630
ANC 2020-03-19 18:53:00 2458928.2868 <15.0
Vis
0.589
ANC 2020-03-14 19:03:00 2458923.2937 <15.0
Vis
0.581
ANC 2020-01-19 17:39:00 2458868.2354 <15.1
Vis
0.491
ANC 2020-01-16 18:05:00 2458865.2535 <15.0
Vis
0.486
ANC 2020-01-02 17:18:00 2458851.2208 <14.1
Vis
0.463
ANC 2019-12-31 18:09:00 2458849.2563 14.8
Vis
0.460
ANC 2019-12-07 20:03:00 2458825.3354 <13.2
Vis
0.420
ANH 2019-04-30 22:40:56 2458604.4451 9.0
Vis
0.059
KAR 2019-04-23 20:30:00 2458597.3542 9.4
Vis
0.048
KAR 2019-04-17 20:38:00 2458591.3597 9.2
Vis
0.038
ANH 2019-04-16 21:10:56 2458590.3826 8.9
Vis
0.036
KAR 2019-04-08 20:29:00 2458582.3535 8.9
Vis
0.023
KAR 2019-04-04 20:22:00 2458578.3486 8.8
Vis
0.016
ANH 2019-04-02 19:35:02 2458576.3160 8.9
Vis
0.013
ANC 2019-03-17 18:35:00 2458560.2743 9.6
Vis
0.987
ANC 2019-03-10 19:33:00 2458553.3146 9.4
Vis
0.976
ANC 2019-02-26 18:05:00 2458541.2535 9.7
Vis
0.956
ANC 2019-01-17 18:02:00 2458501.2514 10.2
Vis
0.890
ANC 2019-01-11 18:11:00 2458495.2576 10.8
Vis
0.881
ANC 2019-01-02 18:46:00 2458486.2819 11.5
Vis
0.866


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=S+Cas&lastdays=730&showband=@V&.png