Ljuskurva: S Cam

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 19:08:58 2459139.2979 8.6
Vis
0.035
ANH 2020-03-18 20:49:03 2458927.3674 10.0
Vis
0.392
ANH 2020-01-24 23:30:02 2458873.4792 9.8
Vis
0.229
ANH 2019-04-26 20:55:58 2458600.3722 9.8
Vis
0.401
ANH 2019-04-12 20:38:58 2458586.3604 9.9
Vis
0.359
ANH 2019-03-29 21:09:04 2458572.3813 10.3
Vis
0.316
ANH 2019-03-11 21:16:59 2458554.3868 9.5
Vis
0.262
ANH 2019-03-01 18:58:01 2458544.2903 9.4
Vis
0.231
ANH 2018-12-28 18:09:04 2458481.2563 8.5
Vis
0.040


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=S+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png