Ljuskurva: RX And

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-21 06:06:11 2459478.7543 13.874
V
HGG 2021-09-15 00:23:36 2459472.5164 12.835
V
HGG 2021-09-15 00:18:51 2459472.5131 12.832
V
HGG 2021-09-14 03:14:32 2459471.6351 12.096
V
ANH 2021-09-04 22:49:00 2459462.4507 12.6
Vis
ANC 2021-03-02 19:37:00 2459276.3174 11.2
Vis
ANC 2020-10-10 19:25:00 2459133.3090 11.9
Vis
ANC 2020-09-18 19:59:00 2459111.3326 13.3
Vis
ANH 2020-08-25 21:06:02 2459087.3792 11.6
Vis
ANC 2020-01-19 19:23:00 2458868.3076 12.8
Vis
ANC 2020-01-17 19:19:00 2458866.3049 11.6
Vis
ANC 2020-01-04 18:33:00 2458853.2729 10.9
Vis
ANH 2020-01-04 17:07:00 2458853.2132 10.9
Vis
ANH 2020-01-03 18:05:02 2458852.2535 10.8
Vis
ANC 2020-01-02 17:59:00 2458851.2493 13.5
Vis
ANC 2019-12-31 18:51:00 2458849.2854 10.9
Vis
ANH 2019-12-30 21:45:56 2458848.4069 10.7
Vis
HGG 2019-12-14 23:04:24 2458832.4614 11.076
V
ANH 2019-10-29 19:51:01 2458786.3271 11.2
Vis
ANH 2019-10-28 19:57:04 2458785.3313 12.5
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=RX+And&lastdays=730&showband=@V&.png