Ljuskurva: RT Tri

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-01-09 04:24:14 2459953.6835 15.023
V
0.690
KTS 2022-12-02 02:03:50 2459915.5860 14.944
V
0.430
KTS 2022-10-16 06:12:14 2459868.7585 12.25
V
0.111
KTS 2022-03-25 20:13:46 2459664.3429 14.308
V
0.717
KTS 2022-02-16 20:49:20 2459627.3676 15.82
V
0.465
KTS 2021-12-28 00:49:06 2459576.5341 12.38
V
0.119
KTS 2021-10-31 05:33:12 2459518.7314 13.839
V
0.725
KTS 2021-09-22 03:52:50 2459479.6617 16.129
V
0.458
KTS 2021-08-21 04:39:47 2459447.6943 13.154
V
0.241
KTS 2021-06-13 05:02:15 2459378.7099 12.656
V
0.770
KTS 2021-03-26 20:13:46 2459300.3429 13.145
V
0.236
KTS 2021-02-24 21:50:24 2459270.4100 12.19
V
0.032


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=RT+Tri&lastdays=730&showband=@V&.png