Ljuskurva: RS Cyg

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2022-01-14 16:50:00 2459594.2014 8.4
Vis
0.556
ANH 2022-01-06 17:48:02 2459586.2417 8.5
Vis
0.536
KAR 2022-01-05 16:52:00 2459585.2028 8.6
Vis
0.534
KAR 2021-12-17 16:50:00 2459566.2014 8.5
Vis
0.487
ANH 2021-12-16 18:57:01 2459565.2896 8.4
Vis
0.485
ANH 2021-11-25 19:34:01 2459544.3153 8.7
Vis
0.433
ANH 2021-10-17 20:07:00 2459505.3382 8.1
Vis
0.338
ANH 2021-09-25 18:30:57 2459483.2715 7.9
Vis
0.284
ANH 2021-09-03 20:46:01 2459461.3653 8.0
Vis
0.230
ANH 2021-08-03 21:20:00 2459430.3889 7.4
Vis
0.154
KAR 2021-01-26 17:18:00 2459241.2208 8.1
Vis
0.690
ANH 2020-11-27 20:15:56 2459181.3444 8.5
Vis
0.543
ANH 2020-11-05 18:47:57 2459159.2833 8.7
Vis
0.489
ANH 2020-10-15 17:27:01 2459138.2271 7.8
Vis
0.437
ANH 2020-09-01 20:03:59 2459094.3361 8.4
Vis
0.330
ANH 2020-08-10 21:06:02 2459072.3792 8.1
Vis
0.276
ANH 2020-07-11 22:53:02 2459042.4535 7.1
Vis
0.203


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=RS+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png