Ljuskurva: RS Cam

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 18:55:00 2459139.2882 8.9
Vis
ANH 2020-08-15 21:56:00 2459077.4139 8.5
Vis
ANH 2020-01-04 19:58:56 2458853.3326 9.6
Vis
ANH 2019-04-30 22:20:03 2458604.4306 8.7
Vis
ANH 2019-04-16 20:52:56 2458590.3701 8.7
Vis
ANH 2019-04-08 20:05:59 2458582.3375 8.9
Vis
ANH 2019-03-29 21:15:59 2458572.3861 9.0
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=RS+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png