Ljuskurva: RR Cep

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-12 03:55:35 2459469.6636 12.735
V
0.305
HGG 2020-02-06 01:23:13 2458885.5578 14.883
V
0.785
HGG 2020-01-03 00:30:31 2458851.5212 15.578
V
0.696


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=RR+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png