Ljuskurva: Q Cyg

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-10-18 20:57:41 2459141.3734 15.205
V
HGG 2020-10-16 19:57:56 2459139.3319 15.337
V
KTS 2020-10-13 19:43:49 2459136.3221 14.677
V
KTS 2020-10-12 19:08:32 2459135.2976 14.715
V
KTS 2020-10-11 20:03:33 2459134.3358 14.914
V
KTS 2020-10-10 20:23:34 2459133.3497 15.005
V
HGG 2020-10-10 00:37:52 2459132.5263 14.922
V
KTS 2020-10-06 22:39:56 2459129.4444 14.885
V
HGG 2020-08-06 03:12:05 2459067.6334 14.746
V
HGG 2019-12-14 22:25:23 2458832.4343 14.714
V
HGG 2019-11-24 23:06:43 2458812.4630 14.218
V
HGG 2019-09-20 03:38:09 2458746.6515 14.562
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=Q+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png