Ljuskurva: PQ Cep

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-10-16 18:43:03 2459139.2799 8.5
Vis
0.017
ANH 2019-10-29 20:35:57 2458786.3583 9.4
Vis
0.219
ANH 2019-04-18 20:18:57 2458592.3465 9.5
Vis
0.780


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=PQ+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png