Ljuskurva: OY Ori

Totalt antal observationer: 56
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
HGG 2024-02-12 05:43:43 2460352.7387 15.325
V
KTS 2024-02-11 22:09:50 2460352.4235 15.295
V
HGG 2024-01-17 06:48:31 2460326.7837 15.445
V
HGG 2024-01-14 06:21:27 2460323.7649 15.901
V
HGG 2024-01-11 06:34:33 2460320.7740 15.762
V
HGG 2024-01-10 06:27:47 2460319.7693 15.452
V
HGG 2024-01-07 06:50:15 2460316.7849 15.264
V
HGG 2023-12-24 05:12:46 2460302.7172 14.819
V
HGG 2023-12-16 05:43:35 2460294.7386 15.356
V
HGG 2023-12-15 08:50:12 2460293.8682 15.718
V
KTS 2023-12-11 02:04:33 2460289.5865 15.131
V
HGG 2023-12-09 10:26:06 2460287.9348 14.945
V
KTS 2023-12-08 22:15:18 2460287.4273 14.959
V
KTS 2023-11-12 03:01:35 2460260.6261 15.639
V
HGG 2023-11-06 06:41:11 2460254.7786 15.701
V
HGG 2023-11-03 08:47:02 2460251.8660 15.754
V
HGG 2023-11-02 08:55:14 2460250.8717 15.309
V
HGG 2023-10-26 12:11:57 2460244.0083 16.206
V
HGG 2023-10-15 08:13:55 2460232.8430 15.592
V
HGG 2023-10-14 08:17:48 2460231.8457 15.555
V
HGG 2023-10-13 08:15:04 2460230.8438 15.334
V
HGG 2023-10-11 08:27:18 2460228.8523 15.809
V
HGG 2023-10-10 08:43:35 2460227.8636 15.635
V
HGG 2023-09-25 11:18:57 2460212.9715 16.477
V
HGG 2023-09-24 11:18:05 2460211.9709 15.507
V
HGG 2023-02-11 05:53:31 2459986.7455 15.208
V
HGG 2022-03-16 04:10:07 2459654.6737 15.409
V
HGG 2022-03-16 04:08:58 2459654.6729 15.396
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=OY+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png