Ljuskurva: NU Del

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2021-10-21 18:19:00 2459509.2632 9.323
R
0.843
WRT 2021-10-21 18:17:34 2459509.2622 11.521
V
0.843
HGG 2021-10-13 02:34:47 2459500.6075 11.883
V
0.822
HGG 2021-09-20 04:51:44 2459477.7026 14.024
V
0.766
HGG 2021-08-12 05:19:14 2459438.7217 15.825
V
0.670
HGG 2021-05-01 05:25:09 2459335.7258 <14.545
V
0.416
HGG 2021-03-16 08:56:41 2459289.8727 15.844
V
0.304
HGG 2021-03-16 05:59:42 2459289.7498 15.889
V
0.303
HGG 2020-10-02 02:20:06 2459124.5973 12.496
V
0.897
HGG 2020-07-23 03:12:40 2459053.6338 15.926
V
0.723
HGG 2020-06-20 04:36:54 2459020.6923 15.945
V
0.642
WRT 2019-11-04 17:28:36 2458792.2282 9.906
R
0.080
WRT 2019-11-04 17:24:08 2458792.2251 12.423
V
0.080
WRT 2019-09-15 21:34:50 2458742.3992 8.786
R
0.957
WRT 2019-09-15 21:33:24 2458742.3982 10.654
V
0.957


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=NU+Del&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png