Ljuskurva: NSV16716

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-11-20 01:15:53 2459173.5527 9.167
V
KTS 2020-10-12 00:47:31 2459134.5330 9.195
V
KTS 2020-08-03 05:20:41 2459064.7227 9.243
V
KTS 2020-04-27 21:16:59 2458967.3868 9.28
V
KTS 2020-03-29 20:29:19 2458938.3537 9.258
V
KTS 2020-03-05 23:29:45 2458914.4790 9.267
V
KTS 2020-02-16 02:09:18 2458895.5898 9.235
V
KTS 2020-01-28 02:30:20 2458876.6044 9.265
V
KTS 2020-01-12 02:59:25 2458860.6246 9.249
V
KTS 2019-12-15 21:06:46 2458833.3797 9.229
V
KTS 2019-12-08 08:30:54 2458825.8548 9.256
V
KTS 2019-11-30 05:29:28 2458817.7288 9.26
V
KTS 2019-09-23 10:41:22 2458749.9454 9.338
V
KTS 2019-03-04 23:45:18 2458547.4898 9.278
V
KTS 2019-02-12 23:49:37 2458527.4928 9.303
V
KTS 2019-01-31 07:07:06 2458514.7966 9.193
V
KTS 2019-01-25 01:15:44 2458508.5526 9.38
V
KTS 2019-01-08 03:53:08 2458491.6619 9.339
V
KTS 2018-12-24 03:15:33 2458476.6358 9.299
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=NSV16716&lastdays=730&showband=@V&.png