Ljuskurva: NSV16595

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-26 21:28:39 2460367.3949 10.709
V
KTS 2024-02-22 23:18:23 2460363.4711 10.68
V
KTS 2024-02-20 22:22:04 2460361.4320 10.692
V
KTS 2024-02-16 21:19:17 2460357.3884 10.658
V
KTS 2024-02-11 22:09:50 2460352.4235 10.675
V
KTS 2024-02-06 23:26:09 2460347.4765 10.673
V
KTS 2024-02-01 22:45:50 2460342.4485 10.682
V
KTS 2023-12-11 02:04:33 2460289.5865 10.684
V
KTS 2023-12-08 22:15:18 2460287.4273 10.658
V
KTS 2023-12-03 05:17:57 2460281.7208 10.685
V
KTS 2023-11-29 01:11:51 2460277.5499 10.634
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=NSV16595&lastdays=730&showband=@V&.png