Ljuskurva: NSV15235

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-21 06:06:11 2459478.7543 11.866
V
HGG 2021-09-15 00:23:36 2459472.5164 11.867
V
HGG 2021-09-15 00:18:51 2459472.5131 11.872
V
HGG 2021-09-14 03:14:32 2459471.6351 11.876
V
HGG 2019-12-14 23:04:24 2458832.4614 11.826
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=NSV15235&lastdays=730&showband=@V&.png