Ljuskurva: NSV02423

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-26 21:28:39 2460367.3949 14.122
V
KTS 2024-02-22 23:18:23 2460363.4711 14.044
V
KTS 2024-02-20 22:22:04 2460361.4320 14.108
V
KTS 2024-02-16 21:19:17 2460357.3884 14.11
V
KTS 2024-02-11 22:09:50 2460352.4235 14.051
V
KTS 2024-02-06 23:26:09 2460347.4765 14.041
V
KTS 2024-02-01 22:45:50 2460342.4485 14.002
V
KTS 2024-01-22 22:52:27 2460332.4531 14.155
V
KTS 2023-12-12 21:54:34 2460291.4129 14.102
V
KTS 2023-12-11 02:04:33 2460289.5865 14.095
V
KTS 2023-12-08 22:15:18 2460287.4273 14.049
V
KTS 2023-12-03 05:17:57 2460281.7208 14.118
V
KTS 2023-11-29 01:11:51 2460277.5499 14.01
V
KTS 2023-11-17 06:22:19 2460265.7655 14.063
V
KTS 2023-11-12 03:01:35 2460260.6261 14.118
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=NSV02423&lastdays=730&showband=@V&.png