Ljuskurva: NSV00389

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-15 00:23:36 2459472.5164 12.158
V
HGG 2021-09-15 00:18:51 2459472.5131 12.153
V
HGG 2021-09-14 03:14:32 2459471.6351 12.165
V
HGG 2019-12-14 23:04:24 2458832.4614 12.111
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=NSV00389&lastdays=730&showband=@V&.png