Ljuskurva: MASTER OT J131320.24+6926

Totalt antal observationer: 3
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
LNM 2022-11-18 16:59:22 2459902.2079 <18.3
V
LNM 2022-02-26 18:55:26 2459637.2885 16.691
V
LNM 2022-01-11 02:26:44 2459590.6019 <18.2
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=MASTER+OT+J131320.24%2B6926&lastdays=730&showband=@V&.png