Ljuskurva: KV Dra

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2022-11-18 17:10:27 2459902.2156 <17.427
V
LNM 2021-08-30 20:11:02 2459457.3410 <17.212
V
LNM 2021-08-19 22:21:21 2459446.4315 17.359
V
LNM 2021-08-14 21:12:57 2459441.3840 <16.417
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KV+Dra&lastdays=730&showband=@V&.png