Ljuskurva: KUV 18217+6419

Totalt antal observationer: 28
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2021-09-21 01:08:06 2459478.5473 13.862
V
KTS 2021-08-26 01:42:31 2459452.5712 13.855
V
KTS 2021-07-09 04:07:32 2459404.6719 13.847
V
KTS 2021-06-14 00:19:00 2459379.5132 13.823
V
KTS 2021-05-06 04:16:53 2459340.6784 13.868
V
KTS 2021-03-04 04:18:54 2459277.6798 13.865
V
KTS 2021-01-26 05:21:50 2459240.7235 13.901
V
KTS 2020-12-18 19:19:46 2459202.3054 13.91
V
KTS 2020-11-17 20:40:16 2459171.3613 13.941
V
KTS 2020-09-29 22:27:59 2459122.4361 13.885
V
KTS 2020-07-21 05:15:38 2459051.7192 13.885
V
KTS 2020-04-21 09:20:44 2458960.8894 13.835
V
KTS 2020-03-21 01:35:36 2458929.5664 13.843
V
KTS 2020-02-29 02:59:25 2458908.6246 13.828
V
KTS 2020-02-11 04:35:02 2458890.6910 13.827
V
KTS 2020-01-30 05:06:08 2458878.7126 13.84
V
KTS 2020-01-18 05:48:02 2458866.7417 13.822
V
KTS 2020-01-11 06:33:50 2458859.7735 13.842
V
KTS 2020-01-03 06:46:39 2458851.7824 13.844
V
KTS 2019-12-01 19:19:55 2458819.3055 13.879
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KUV+18217%2B6419&lastdays=730&showband=@V&.png