Ljuskurva: KT Dra

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-27 04:13:00 2459637.6757 <17.082
V
HGG 2021-09-22 05:37:06 2459479.7341 <15.082
V
HGG 2021-09-22 05:12:20 2459479.7169 16.102
V
WRT 2021-03-31 23:55:32 2459305.4969 15.94
R
HGG 2021-03-21 03:38:35 2459294.6518 <16.177
V
WRT 2021-02-27 01:46:42 2459272.5741 16.062
R
WRT 2021-01-30 01:53:36 2459244.5789 16.058
R
WRT 2020-12-23 17:46:53 2459207.2409 14.831
R
WRT 2020-12-23 17:44:00 2459207.2389 18.245
V
HGG 2020-10-06 04:12:25 2459128.6753 14.495
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KT+Dra&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png