Ljuskurva: KS Dra

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-27 04:32:26 2459637.6892 16.041
V
HGG 2021-09-22 05:46:19 2459479.7405 <15.08
V
HGG 2021-09-22 05:02:41 2459479.7102 15.762
V
HGG 2021-03-21 04:15:18 2459294.6773 <16.086
V
WRT 2021-02-27 01:38:47 2459272.5686 16.326
R
WRT 2021-01-30 02:32:12 2459244.6057 16.023
R
WRT 2020-12-23 17:53:22 2459207.2454 14.467
R
WRT 2020-12-23 17:50:38 2459207.2435 17.133
V
HGG 2020-10-12 05:50:29 2459134.7434 14.024
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KS+Dra&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png