Ljuskurva: KQ Dra

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-27 03:54:00 2459637.6625 14.441
V
HGG 2021-09-22 05:41:42 2459479.7373 <15.195
V
HGG 2021-09-22 05:07:35 2459479.7136 <16.661
V
HGG 2021-06-18 05:27:53 2459383.7277 15.811
V
WRT 2021-03-31 23:41:51 2459305.4874 12.124
R
WRT 2021-03-31 23:38:49 2459305.4853 13.981
V
HGG 2021-03-21 03:22:27 2459294.6406 14.299
V
WRT 2021-02-27 01:32:26 2459272.5642 13.851
R
WRT 2021-01-30 01:33:53 2459244.5652 14.6
R
WRT 2020-12-23 17:40:16 2459207.2363 15.091
R
WRT 2020-12-23 17:37:32 2459207.2344 18.899
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KQ+Dra&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png