Ljuskurva: KN Dra

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-27 04:51:36 2459637.7025 12.661
V
0.813
HGG 2021-09-24 07:05:31 2459481.7955 12.854
V
0.287
HGG 2021-09-22 04:57:30 2459479.7066 12.87
V
0.280
WRT 2021-03-31 23:34:13 2459305.4821 11.318
R
0.693
WRT 2021-03-31 23:32:12 2459305.4807 13.192
V
0.693
HGG 2021-03-20 05:33:47 2459293.7318 13.32
V
0.653
WRT 2020-12-23 17:33:56 2459207.2319 11.598
R
0.362
WRT 2020-12-23 17:32:03 2459207.2306 13.672
V
0.362


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KN+Dra&lastdays=741.625&showband=@UBVRIJ&.png