Ljuskurva: KM Dra

Totalt antal observationer: 8
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-27 05:11:36 2459637.7164 14.699
V
HGG 2021-09-22 04:52:45 2459479.7033 <16.475
V
HGG 2021-06-18 05:33:04 2459383.7313 14.885
V
WRT 2021-03-31 23:24:25 2459305.4753 15.039
R
WRT 2021-03-31 23:18:23 2459305.4711 16.734
V
HGG 2021-03-20 05:24:17 2459293.7252 <16.638
V
WRT 2020-12-23 17:28:53 2459207.2284 15.392
R
WRT 2020-12-23 17:26:00 2459207.2264 17.859
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KM+Dra&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png