Ljuskurva: KL Lyr

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-03-30 02:19:32 2459668.5969 18.132
B
0.376
KTS 2022-03-30 02:19:32 2459668.5969 14.524
R
0.376
KTS 2022-03-30 02:19:32 2459668.5969 16.794
V
0.376
WMR 2022-03-13 03:58:36 2459651.6657 15.839
V
0.298
HGG 2022-02-27 06:05:54 2459637.7541 15.143
V
0.233
KTS 2022-01-14 06:51:33 2459593.7858 12.297
V
0.028
KTS 2021-11-30 20:13:29 2459549.3427 12.255
V
0.822
HGG 2021-10-11 23:16:30 2459499.4698 14.666
V
0.589
KTS 2021-10-03 21:46:56 2459491.4076 16.727
B
0.552
KTS 2021-10-03 21:46:56 2459491.4076 13.539
R
0.552
KTS 2021-10-03 21:46:56 2459491.4076 15.344
V
0.552
HGG 2021-09-08 02:41:42 2459465.6123 16.084
V
0.432
ANC 2021-08-30 20:11:00 2459457.3410 <13.8
Vis
0.393
KTS 2021-08-16 03:08:47 2459442.6311 15.744
V
0.325
ANC 2021-08-05 22:12:00 2459432.4250 <13.8
Vis
0.277
ANC 2021-07-28 22:27:00 2459424.4354 <13.8
Vis
0.240
ANC 2021-07-19 21:45:00 2459415.4063 <12.8
Vis
0.198
KTS 2021-07-08 00:53:16 2459403.5370 13.586
V
0.143
KTS 2021-06-14 04:47:42 2459379.6998 12.312
V
0.032
KTS 2021-05-09 00:56:09 2459343.5390 13.392
B
0.864
KTS 2021-05-09 00:56:09 2459343.5390 11.136
R
0.864
KTS 2021-05-09 00:56:09 2459343.5390 12.131
V
0.864
KTS 2021-03-18 05:58:33 2459291.7490 14.396
V
0.623
KTS 2021-02-16 04:45:07 2459261.6980 14.333
R
0.483
KTS 2021-02-16 04:45:07 2459261.6980 16.551
V
0.483
KTS 2021-01-23 06:16:07 2459237.7612 16.179
V
0.372
KTS 2020-12-01 01:28:42 2459184.5616 13.305
V
0.124


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KL+Lyr&lastdays=537.5&showband=@UBVRIJ&.png