Ljuskurva: KK UMa

Totalt antal observationer: 36
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-08 08:35:05 2459891.8577 12.72
V
0.095
HGG 2022-10-11 23:18:57 2459864.4715 12.362
V
0.013
KTS 2022-10-07 05:50:38 2459859.7435 12.357
V
0.999
KTS 2022-05-01 21:17:34 2459701.3872 17.764
V
0.527
KTS 2022-03-07 02:59:08 2459645.6244 17.454
B
0.361
KTS 2022-03-07 02:59:08 2459645.6244 13.844
R
0.361
KTS 2022-03-07 02:59:08 2459645.6244 16.147
V
0.361
KTS 2021-12-14 05:32:38 2459562.7310 13.448
V
0.114
HGG 2021-11-06 04:04:39 2459524.6699 13.141
V
0.001
HGG 2021-10-19 05:30:54 2459506.7298 14.242
V
0.947
HGG 2021-10-12 07:55:46 2459499.8304 14.928
V
0.927
HGG 2021-10-06 07:07:49 2459493.7971 15.506
V
0.909
HGG 2021-09-21 23:58:16 2459479.4988 16.351
V
0.866
HGG 2021-08-22 20:36:23 2459449.3586 <16.267
V
0.776
KTS 2021-08-09 21:14:58 2459436.3854 17.844
V
0.738
KTS 2021-07-02 21:38:35 2459398.4018 <17.5
V
0.625
HGG 2021-06-28 22:49:00 2459394.4507 <16.505
V
0.613
HGG 2021-05-28 01:51:53 2459362.5777 16.978
V
0.518
HGG 2021-05-13 01:39:30 2459347.5691 16.114
V
0.473
HGG 2021-05-06 23:41:59 2459341.4875 16.288
V
0.455
HGG 2021-04-20 23:44:35 2459325.4893 16.004
V
0.407
HGG 2021-03-23 03:56:09 2459296.6640 14.995
V
0.321
KTS 2021-03-22 04:20:47 2459295.6811 14.932
V
0.318
KTS 2021-02-14 05:10:27 2459259.7156 13.491
V
0.211
WRT 2021-02-11 18:19:35 2459257.2636 11.435
R
0.204
WRT 2021-02-11 18:17:42 2459257.2623 13.395
V
0.204
WRT 2021-01-29 21:44:12 2459244.4057 11.055
R
0.166
WRT 2021-01-29 21:42:37 2459244.4046 12.847
V
0.166
WRT 2020-12-24 00:23:02 2459207.5160 10.319
R
0.056
WRT 2020-12-24 00:21:36 2459207.5150 11.666
V
0.056
KTS 2020-12-21 06:54:43 2459204.7880 11.599
V
0.048
KTS 2020-11-07 03:48:31 2459160.6587 15.256
B
0.916
KTS 2020-11-07 03:48:31 2459160.6587 12.131
R
0.916
KTS 2020-11-07 03:48:31 2459160.6587 13.884
V
0.916
HGG 2020-10-05 05:59:34 2459127.7497 16.265
V
0.818
HGG 2020-09-02 00:21:01 2459094.5146 16.995
V
0.719


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=KK+UMa&lastdays=839&showband=@UBVRIJ&.png