Ljuskurva: IZ Dra

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-10-07 03:00:25 2459494.6253 14.299
V
HGG 2021-06-18 05:44:52 2459383.7395 14.78
V
HGG 2021-03-20 03:02:00 2459293.6264 12.386
V
WRT 2021-02-27 01:28:24 2459272.5614 10.629
R
WRT 2021-02-27 01:26:58 2459272.5604 11.925
V
WRT 2021-01-30 01:04:47 2459244.5450 10.495
R
WRT 2021-01-30 01:02:47 2459244.5436 11.669
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=IZ+Dra&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png