Ljuskurva: IX Lyr

Totalt antal observationer: 25
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-12 05:08:09 2460352.7140 17.856
V
0.515
KTS 2024-01-29 06:04:45 2460338.7533 17.616
V
0.466
KTS 2023-12-03 19:21:04 2460282.3063 15.02
V
0.268
KTS 2023-11-08 19:26:15 2460257.3099 13.787
V
0.181
KTS 2023-08-03 07:22:56 2460159.8076 12.508
V
0.839
KTS 2023-05-10 02:43:26 2460074.6135 17.154
V
0.540
KTS 2023-03-30 02:28:01 2460033.6028 16.351
V
0.396
HGG 2023-03-13 05:58:33 2460016.7490 15.368
V
0.337
KTS 2023-03-11 03:42:54 2460014.6548 15.431
V
0.330
KTS 2023-02-12 09:55:52 2459987.9138 14.364
V
0.236
KTS 2023-01-16 06:52:16 2459960.7863 13.195
V
0.141
KTS 2022-12-14 22:50:18 2459928.4516 12.276
V
0.028
KTS 2022-11-08 19:22:48 2459892.3075 12.764
V
0.901
KTS 2022-10-01 22:05:31 2459854.4205 15.544
V
0.768
KTS 2022-07-31 00:30:48 2459791.5214 17.961
V
0.547
KTS 2022-05-01 00:01:17 2459700.5009 15.315
V
0.228
KTS 2022-03-19 04:17:45 2459657.6790 13.237
V
0.078


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=IX+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png