Ljuskurva: IX Lyr

Totalt antal observationer: 53
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-11-04 19:32:09 2459158.3140 <15.528
V
0.313
LNM 2020-10-29 19:38:21 2459152.3183 15.788
V
0.292
ANC 2020-10-18 18:45:00 2459141.2813 <14.5
Vis
0.253
KTS 2020-10-17 19:51:01 2459140.3271 15.791
V
0.250
ANC 2020-09-29 20:24:00 2459122.3500 <13.8
Vis
0.187
LNM 2020-09-14 19:19:12 2459107.3050 13.796
V
0.134
LNM 2020-09-08 19:30:17 2459101.3127 13.475
V
0.113
LNM 2020-09-05 20:51:47 2459098.3693 13.35
V
0.103
KTS 2020-08-26 04:27:07 2459087.6855 12.91
V
0.065
ANC 2020-08-12 21:36:00 2459074.4000 12.9
Vis
0.019
KTS 2020-08-09 23:59:16 2459071.4995 12.433
V
0.009
ANC 2020-07-20 21:59:00 2459051.4160 12.6
Vis
0.938
KTS 2020-06-24 04:15:18 2459024.6773 14.294
V
0.845
HGG 2020-06-20 03:34:24 2459020.6489 14.709
V
0.831
LNM 2020-05-28 22:41:05 2458998.4452 15.708
V
0.753
LNM 2020-05-19 22:04:04 2458989.4195 <16.001
V
0.721
LNM 2020-05-09 22:28:07 2458979.4362 <15.459
V
0.686
LNM 2020-05-08 22:25:32 2458978.4344 <15.912
V
0.683
KTS 2020-05-05 05:03:15 2458974.7106 16.843
V
0.670
LNM 2020-05-04 21:37:17 2458974.4009 <15.066
V
0.669
KTS 2020-03-02 06:09:47 2458910.7568 16.9
V
0.446
KTS 2020-02-07 05:59:08 2458886.7494 15.983
V
0.361
KTS 2020-01-28 06:15:24 2458876.7607 15.624
V
0.326
KTS 2020-01-16 06:55:43 2458864.7887 15.085
V
0.284
KTS 2019-12-07 19:23:57 2458825.3083 12.926
V
0.146
KTS 2019-11-23 02:24:00 2458810.6000 12.288
V
0.095
WRT 2019-11-04 16:51:27 2458792.2024 11.722
V
0.030
WRT 2019-10-25 17:30:28 2458782.2295 11.539
V
0.995
WRT 2019-10-03 19:08:58 2458760.2979 12.167
V
0.918
KTS 2019-09-27 23:22:24 2458754.4739 12.652
V
0.898
WRT 2019-09-15 21:06:46 2458742.3797 14.051
V
0.856
KTS 2019-09-11 03:23:54 2458737.6416 14.355
V
0.839
KTS 2019-08-02 22:29:16 2458698.4370 16.518
V
0.702
KTS 2019-06-27 03:07:11 2458661.6300 17.882
V
0.573
HGG 2019-06-18 03:50:49 2458652.6603 17.607
V
0.541
KTS 2019-05-20 03:07:29 2458623.6302 17.65
V
0.439
KTS 2019-03-18 10:14:26 2458560.9267 14.989
V
0.220
KTS 2019-02-25 05:35:13 2458539.7328 14.229
V
0.146
KTS 2019-02-12 05:21:15 2458526.7231 13.726
V
0.100
KTS 2019-02-05 06:32:41 2458519.7727 13.413
V
0.076
KTS 2019-01-24 06:30:48 2458507.7714 12.986
V
0.034


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=IX+Lyr&lastdays=730&showband=@V&.png