Ljuskurva: IX Lyr

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-08 19:22:48 2459892.3075 12.764
V
0.893
KTS 2022-10-01 22:05:31 2459854.4205 16.869
B
0.760
KTS 2022-10-01 22:05:31 2459854.4205 13.268
R
0.760
KTS 2022-10-01 22:05:31 2459854.4205 15.544
V
0.760
KTS 2022-07-31 00:30:48 2459791.5214 17.961
V
0.540
KTS 2022-05-01 00:01:17 2459700.5009 16.653
B
0.220
KTS 2022-05-01 00:01:17 2459700.5009 13.17
R
0.220
KTS 2022-05-01 00:01:17 2459700.5009 15.315
V
0.220
KTS 2022-03-19 04:17:45 2459657.6790 13.237
V
0.070
HGG 2022-02-27 07:40:22 2459637.8197 12.396
V
0.001
KTS 2022-01-14 06:55:43 2459593.7887 13.411
V
0.846
WRT 2021-10-21 18:24:11 2459509.2668 17.079
V
0.550
LNM 2021-10-12 18:48:14 2459500.2835 <17.207
V
0.519
HGG 2021-10-11 23:21:24 2459499.4732 17.437
V
0.516
KTS 2021-10-02 23:36:31 2459490.4837 17.805
V
0.484
HGG 2021-09-08 02:38:06 2459465.6098 16.651
V
0.397
ANC 2021-08-30 20:15:00 2459457.3437 <13.8
Vis
0.368
KTS 2021-08-16 02:48:54 2459442.6173 17.347
B
0.317
KTS 2021-08-16 02:48:54 2459442.6173 13.504
R
0.317
KTS 2021-08-16 02:48:54 2459442.6173 15.716
V
0.317
ANC 2021-08-05 22:16:00 2459432.4278 <13.8
Vis
0.281
ANC 2021-07-28 22:31:00 2459424.4382 <13.8
Vis
0.253
ANC 2021-07-19 21:49:00 2459415.4090 <13.8
Vis
0.221
KTS 2021-07-07 00:08:38 2459402.5060 13.697
V
0.176
KTS 2021-06-14 04:20:38 2459379.6810 12.382
V
0.096
KTS 2021-05-07 23:39:15 2459342.4856 11.434
V
0.966
KTS 2021-03-15 03:50:06 2459288.6598 16.341
B
0.777
KTS 2021-03-15 03:50:06 2459288.6598 12.942
R
0.777
KTS 2021-03-15 03:50:06 2459288.6598 15.189
V
0.777
KTS 2021-02-11 05:11:19 2459256.7162 16.416
V
0.665
KTS 2021-01-22 06:31:40 2459236.7720 17.279
V
0.595


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=IX+Lyr&lastdays=713.5&showband=@UBVRIJ&.png