Ljuskurva: IU Peg

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-21 20:43:52 2459905.3638 14.698
B
0.264
KTS 2022-11-21 20:43:52 2459905.3638 12.785
V
0.264
KTS 2022-10-11 23:44:18 2459864.4891 11.995
V
0.173
KTS 2022-08-11 04:31:09 2459802.6883 12.357
V
0.035
KTS 2022-06-30 03:59:45 2459760.6665 18.212
B
0.941
KTS 2022-06-30 03:59:45 2459760.6665 15.835
V
0.941
KTS 2022-04-06 05:53:31 2459675.7455 17.265
V
0.751
KTS 2022-01-05 19:44:06 2459585.3223 16.194
V
0.549
KTS 2021-12-14 19:14:44 2459563.3019 17.347
B
0.500
KTS 2021-12-14 19:14:44 2459563.3019 12.289
R
0.500
KTS 2021-12-14 19:14:44 2459563.3019 15.648
V
0.500
HGG 2021-11-02 01:34:45 2459520.5658 14.395
V
0.405
KTS 2021-10-19 00:24:11 2459506.5168 14.384
V
0.373
WRT 2021-10-14 19:25:58 2459502.3097 10.739
R
0.364
WRT 2021-10-14 19:24:31 2459502.3087 13.995
V
0.364
HGG 2021-09-21 04:50:35 2459478.7018 13.552
V
0.311
KTS 2021-09-08 02:17:48 2459465.5957 13.416
V
0.282
KTS 2021-08-11 01:04:04 2459437.5445 12.797
V
0.219
KTS 2021-06-23 01:11:51 2459388.5499 12.026
V
0.110
KTS 2021-05-17 04:38:38 2459351.6935 13.88
B
0.027
KTS 2021-05-17 04:38:38 2459351.6935 9.876
R
0.027
KTS 2021-05-17 04:38:38 2459351.6935 12.167
V
0.027
KTS 2021-04-17 05:12:37 2459321.7171 14.441
V
0.961
KTS 2020-12-15 21:39:35 2459199.4025 16.779
V
0.687
KTS 2020-11-08 00:00:00 2459161.5000 12.632
R
0.603
KTS 2020-11-08 00:00:00 2459161.5000 16.065
V
0.603
LNM 2020-10-13 21:16:33 2459136.3865 14.724
V
0.547
LNM 2020-09-16 20:56:24 2459109.3725 14.105
V
0.486
KTS 2020-08-26 05:08:44 2459087.7144 13.922
V
0.438
KTS 2020-07-31 05:29:19 2459061.7287 13.493
V
0.380
KTS 2020-06-24 03:22:53 2459024.6409 14.654
B
0.297
KTS 2020-06-24 03:22:53 2459024.6409 10.235
R
0.297
KTS 2020-06-24 03:22:53 2459024.6409 12.729
V
0.297
KTS 2020-05-10 09:51:41 2458979.9109 11.761
V
0.197
KTS 2020-04-19 05:27:36 2458958.7275 11.289
V
0.150


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=IU+Peg&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png